เนื่องจากข้อจำกัดช่วง การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงปรับการประชุมเป็นแบบ Online เพียงอย่างเดียว
และสามารถดูย้อนหลังได้ 30 วัน ขยายเวลารับบทคัดย่องานวิจัยถึง 25 มกราคม 2564
กรณีลืมรหัสผ่าน เข้าระบบผ่าน E-mail OTP

1. กรอกอีเมลที่ท่านลงทะเบียน

2. ระบบส่ง OTP ไปอีเมล

3. ตรวจรหัส OTP ทางอีเมล Copy ตัวเลข 6 หลัก

4. กรอกรหัส 6 หลัก คลิก Verify เข้าสู่ระบบ